Solkysten
Bolig-udland
Læs Solkysten
AAEstates
BoConcept Mijas
SOLKYSTEN - Juni 2015
Tilbage til basis(k) - Kroppens syre-base ligevægt
De fleste har prøvet at have ømme muskler efter hård træning. Disse syreophobninger forsvinder efter et par dage, når balancen er genoprettet.
Ved længerevarende belastning slides basereserverne, og vi bliver trætte, anspændte og mangler energi.
Kroppen er designet til at fungere ved neutral til svag basisk syre-base værdi. Når vi bruger kroppen, dannes sure affaldsstoffer, der i bedste fald neutraliseres og udskilles. Alle kroppens væsker indeholder syrer og baser, og mange organer deltager i den fintfølende regulering.

Forstyrrelser i syre-base balancen
Flere faktorer skubber til syre-base balancen, men oftest er det overvægten af syredannende mad og drikke. Ved masseproduktionen af fødevarer er mange af de basiske mineralforbindelser, som normalt neutraliserer syren, gået tabt. Ikke blot for lidt motion, men også for meget af bekymringer, stress, alkohol, tobak, søvnmangel, miljøgifte og medicin giver syreoverskud.

Vort system er designet til at fortsætte præstationerne og tærer på reserverne. Vi bliver trætte, nervøse, har uro i kroppen, led og muskelsmerter, lav tolerancetærskel, manglende stramhed i hud og bindvæv, cellulitis og stress.

PH- værdien påvirker alle funktioner i kroppen, bl.a. enzymerne, der ændrer struktur og funktion i det sure miljø. Det går ud over cellernes stofskifte, og fødevareoptagelsen bliver ringere. Ilttilførslen til væv og celler nedsættes og derved starter fermentering og forrådnelse i det små – men dog med vidtrækkende konsekvenser. Vi ældes simpelthen hurtigere.

Nogle forskere har den opfattelse, at en kronisk oversyring kan vække og vedligeholde en række stofskifterelaterede sygdomme, f.eks. fibromyalgi, reumatiske lidelser, migræne, gigt og nyresten. Lokal oversyring kan også være årsag til eksem, mave-tarmsygdomme, hjerte-kredsløbs-sygdomme, sukkersyge og cancer.

Kroppens buffersystemer
Kroppen gør, hvad den kan for at opretholde ligevægten. Stoffer, der optager og frigiver den overskydende syre, kaldes buffere. De sørger primært for, at ændringer i pH øjeblikkeligt bliver udlignet, da blodets ph må holdes konstant. Den vigtigste buffer er bikarbonat. Det er en base, der kan binde en syre (H+) Derved opstår der konstant kulsyre i cellerne, der deler sig i kuldioxid og vand. For hvert syremolekyle kobles en tilsvarende base på. Herved opstår et neutralt salt, der ikke belaster kroppen og kan udskilles uden problemer.
Syreudskillelsen sker primært via blodet og lungerne, hvor kuldioxid åndes ud. Bindevæv og lymfesystem dræner også syren væk. Gennem huden fordamper overskuddet, men nyrerne er den største  ph -regultator. Derfor er det vigtigt at drikke rigeligt vand, for at de kan arbejde.

Til tider kan det være nødvendigt at trække på knoglernes basereserver. Det største lager af basedannende mineraler er i vore knogler, ca 1,15 kg ren kalk. Det er dog ikke et lager, vi bør bruge til at neutralisere syre. Trækker vi for kraftigt på reserverne, risikerer vi, at knoglernes struktur bliver svag med risiko for knogleskørhed.

Vi bliver sure af sukker
Et grundigt syrebasetjek med levende blod undersøgelse og laboratorieanalyser af urin og blod, afslører evt. syreoverskud. Hvis vi spiser store mængder sukker og søde frugter, ryger blodsukkeret op, hvilket belaster kroppen og har en syredannende effekt.

Ved træning er det derfor om at indtage en energidrik, der er baseret på basemineraler og styrkende urter i stedet for sukkerenergidrikkene. Fyld op med basiske grøntsager og frugter, basiske væsker og umættede fedtstoffer, som alle er med til at bygge buffersystemet op. God nattesøvn og harmoni i tilværelsen hjælper også til at vi får det bedre – både fysisk og psykisk.

Få overskud af basedannende kost og drikke. Når du er opmærksom på din syre-base balance, kan du mobilere et overskud og styrke dit helbred.

NB! Det er en fejl at tro at fødevarer, der smager surt, er syredannende. Smagsløgene reagerer på surt, men ikke på base. Sure frugter, som feks citron, indeholder mange basiske mineralstoffer, og virker basedannende.
Køb en rulle lakmuspapir og test din morgenurin og -spyt. Det ideelle er omkring 7-7,5. Ligger pH værdierne lavere f.eks. 5-6 betyder det, at kroppen har brug for at udskille syre, og at vi trækker på basereserverne. Du er velkommen på vore foredrag, workshop og konsultationer vedrørende syre-basebalancen. 
Basal viden om syre-base
Syrer og baser bliver målt med pH-skala. pH– potentia hydrogenii  - betyder brints virkning. PH-værdien måler koncentrationen af brint–ioner. En syre kan afgive en brint-ion, (H­­ +). En base kan modtage en brint-ion (H+). pH værdier under 7 er sure og over 7 er basiske. PH er vidt forskellig i blod, lymfe, spyt og urin. Vigtigt er det at forstå, at blodets pH skal ligge svagt basisk 7,35 -7,45. Større udsving her vil være akut livstruende. Bindevævets pH kan derimod tåle langt større udsving.  Urinens pH ligger 5-8, jo større syreoverskud jo lavere pH. I modsætning hertil er mavesaftens pH 1,5–3,0. I det sure miljø bliver skadelige mikroorganismer i føden dræbt, og næringsproteinerne skilt ad til optagelige aminosyrer.
Bestil Håndbog
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal