Solkysten
AAEstates
Bolig-udland
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
SOLKYSTEN - Juni 2015
Et bindende svar er ikke altid bindende!
Efterfølgende kommer forklaringen på, hvordan skatteminister Benny Engelbrecht fandt et ”skattehul”; det skattehul, der var anledningen til, at han ændrede lovgivningen ...
.... , så en over 30-årig fast praksis ikke længere skulle gælde for værdiansættelse af fast ejendom – det som min forrige artikel handlede om – nemlig reglen om, at ejendomsværdien plus/minus 15 pct. uden undtagelse skulle være grundlaget for beregning af arve- og gaveafgift. Nu har det fået en udløber i form af, at et bindende svar ikke altid er et bindende svar.

Med virkning for bindende svar, der afgives den 1. juli 2015 eller senere, ændres reglerne på to punkter:
For det første skal bindende svar om et aktivs værdi kun være bindende for SKAT i en periode på 6 måneder efter afgivelsen af svaret [mod hidtil 5 år].

For det andet skal et sådant svar – altså om et aktivs værdi – slet ikke være bindende for SKAT, hvis de ud fra oplysningerne, enten om et efterfølgende salg eller om størrelsen af afkast af aktivet, kan sandsynliggøre, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kroner fra værdien i det bindende svar.

Ændringen er måske ikke så uretfærdig for de berørte skatteydere, som man umiddelbart skulle synes, for det har altid været lovens mening, at et bindende svar ikke var gældende, hvis forudsætningerne ved afgivelsen af et svar senere viste sig at være forkerte. Nu er der så sket det, at der er sat både tidsfrist og beløb på med nogle minimumsgrænser; så i den relation er juraen faktisk i orden. Som jeg skrev sidste måned, var den gamle vurderingsregel fra 1982 dog ikke bare til at tilsidesætte ifølge fast praksis. Læg lige mærke til, at begge betingelser (30 pct.) og (mindst 1 mio. kroner) skal være opfyldt, for at det bindende svar ikke er gældende, men det får da en mærkbar betydning ved f.eks. generationsskifter, fordi der er tale om flere forskellige regelsæt, der kolliderer.

En anden slags bindende svar
I 1986 forsvandt Donald Eugene Miller Jr. fra Ohio. Den gifte far til to var angiveligt dybt alkoholiseret, og han vidste ikke, hvad han skulle stille op med sit liv. I 1994 fik konen erklæret Donald død, så parrets børn kunne modtage den offentlige støtte, de var berettiget til. I 2005 vendte faderen og ægtemanden tilbage fra de døde, og så begyndte de juridiske problemer for alvor.

I Ohio kan en juridisk dødserklæring nemlig kun omstødes i op til tre år, efter at erklæringen er underskrevet. Og da Donald Eugene Miller havde været væk alt for længe, måtte dommeren sige følgende til den ”levende døde”: - Vi har tydeligvis en 61-årig mand, der sidder lige dér og lader til at være ved godt helbred. Og selvom jeg ikke ved, hvilke muligheder det giver dig, så vil du i rettens øjne forblive juridisk død -.
Den 61-årige Mr. Miller drømmer om at få sit liv på højkant igen, og ifølge sin advokat ville han gerne appellere afgørelsen, men det har Miller ikke penge til!
Se, det var da et bindende svar af betydning!
I Danmark sker det ikke så sjældent i et ægteskab, at den ene ægtefælle flytter bopæl til en anden adresse af ”tilsvarende” grunde som Mr. Miller. Hvis f.eks. den ”fraflyttede” ægtefælle er folkepensionist, kan han/hun tjene mange tusind kroner ved at være enlig pensionist, fordi vedkommende så kan får et meget større pensionstillæg til folkepensionens grundbeløb – op mellem 50.000 og 100.000 kr. afhængig af omstændighederne. Men pas på der ikke kommer en ”dyneløfter” fra SKAT!  

 
Afstemning
****
0 stemmer afgivet
Skrevet af
Ib Kristensen
Ib Kristensen
Statsaut. revisor, MDB
Bestil Håndbog

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal