Solkysten
Bolig-udland
AAEstates
BoConcept Mijas
Læs Solkysten
SOLKYSTEN - September 2015
Livsstilssygdomme – tag ansvar for dit eget helbred
Er din læge begyndt at kommentere din livsstil og måske dit helbred? I har måske haft en snak om risikoen for at udvikle livsstilssygdomme?
Eller måske er du godt selv klar over, at badevægtens dom ikke kan bortforklares med din højde… Mange får konstateret diabetes eller hjerte-kar-sygdomme. Årsagen kan være genetisk, men ofte skyldes det vores livsstil.

Livsstilssygdomme skal tages alvorligt. For at forebygge – eller behandle en allerede eksisterende sygdom – er det nødvendigt at begynde at tage ansvar for eget helbred.

Der er heldigvis hjælp at hente – det kræver imidlertid en aktiv indsats.

Diabetes I Danmark er der udarbejdet nye nationale kliniske retningslinjer i forbindelse med rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. Anbefalingerne bygger på en gennemgang af videnskabelig litteratur og konkluderer, at indsatsen bør bestå af sygdomsspecifik patientuddannelse, fysisk aktivitet og træning samt diætbehandling.

Fysisk aktivitet: Det anbefales, at den fysiske aktivitet indledes af et længerevarende træningsforløb på mere end ti uger, da de kortere forløb har vist begrænset effekt. Selve træningen bør være superviseret og den tilrettelægges af din fysioterapeut, så denne er aerob (kroppen arbejder ved omsætning af energi via ilt) og med korrekt intensitet. Herved reduceres skadesrisikoen.

Den aerobe træning bør være lav til moderat, fordi det ofte er det, der er realistisk opnåeligt for diabetespatienten. Ved stor motivation og flere ressourcer øges intensiteten og der inddrages endvidere styrketræning.

Studier viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem styrketræning og cellers insulinfølsomhed. Når du styrketræner, bliver sukkeret lettere optaget i de trænede muskelgrupper.
Det betyder på sigt, at personer med diabetes skal benytte langt mindre insulin i forbindelse med reguleringen af deres blodsukkerniveau. Nogle type 2-diabetikere vil endvidere helt kunne undgå brugen af medikamenter – de bliver raskmeldte.

Det kan man da kalde motivation!

Det er vigtigt at træningen superviseres af en fysioterapeut, så komplikationer som f.eks. hypertension (forhøjet blodtryk), hjerteproblematikker eller fodsår kan indgå i overvejelserne af udarbejdelsen af dit træningsprogram.

Diætbehandling anbefales frem for blot rådgivning. Også her bør der være tale om et forløb, så patienterne ikke overlades til sig selv, når de har fået retningslinjerne i hånden.

Hjerte-kar-sygdomme Begrebet hjerte-kar-sygdomme dækker bredt. Der kan bl.a. være tale om forhøjet blodtryk, blodprop i hjertet, hjertekrampe, hjertesvigt, hjerteklapsygdom, hjerterytmeforstyrrelse. I forbindelse med rehabilitering af hjertepatienter er der derfor også betydeligt flere hensyn, der skal indgå i bl.a. træningsplanlægningen.

På samme måde som for diabetespatienter er målet med rehabiliteringsforløbet at forbedre patientens funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet, og gøre det muligt for hjertepatienten at vende tilbage til en personligt tilfredsstillende rolle i samfundet. Fysisk aktivitet: Der bør indgå både konditionstræning og styrketræning. Mere end tre ugers aerob træning kan sænke blodtrykket (systolisk 5 mmHg, diastolisk 4 mmHg). Man ved, at der ved konventionel behandling med blodtrykssænkende midler typisk opnås et fald i diastolisk blodtryk på 5 mmHg. Dette giver på lang sigt en reduktion i apopleksidødsfald på 40 pct. og en reduktion i risiko for iskæmisk hjertedød på 30 pct. Træning sænker også blodtrykket hos personer i medicinsk behandling med blodtrykssænkende midler. Derfor skal den medicinske behandling justeres i forhold til træningseffekten.

Igen har vi fat i vigtige parametre, der burde motivere de fleste til at komme i gang med træningen!
Hvis man har lav risiko for hjerteproblemer, behøver man ikke en omfattende hjerteundersøgelse, før man begynder at træne. Det anbefales imidlertid at optrappe træningen gradvist. Personer med moderat til høj risiko for hjerte- og karsygdom kan også trygt træne – dette forudsætter dog de rigtige forberedelser, instruktioner og at træningen foregår under opsyn af en fysioterapeut.

Er du i risiko for en livsstilssygdom eller har du måske allerede fået konstateret diabetes eller en hjerte-kar-sygdom, så kontakt din fysioterapeut og start dit rehabiliteringsforløb med det samme.
Skrevet af
Rikke Markussen
Rikke Markussen
Fysioterapeut, Centro Sanum

Bestil Håndbog
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal