Solkysten
AAEstates
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
Bolig-udland
SOLKYSTEN - September 2015
Fokus på retssikkerheden
Den nye skatteminister (V), Karsten Lauritzen, er ikke bange for at stikke hånden i en hvepserede.
Kun 31 år gammel starter han i hvert fald med høje ambitioner om at rette op på den manglende retssikkerhed, så skatteydere bliver behandlet mere ”menneskeligt”, modsat en af sine forgængere, den helt unge SF-minister, Thor Möger Pedersen, hvis udgangspunkt nærmest var det modsatte. Men der har altså også været seks forskellige skatteministre de sidste fire år.

Der venter f.eks. den nye skatteminister mange svære opgaver så som (1) at skabe et nyt system for ejendomsvurderinger, (2) gennemføre en skattereform, som øger gevinsten ved at arbejde, (3) undersøge en omlægning af bilafgifterne, (4) tage stilling til fremtiden for inddrivelsessystemet EFI, som har været ramt af omfattende it-vanskeligheder og (5) ikke mindst reglerne om skattepligt ved emigration og immigration for personer, men den unge mand er modig og har udtalt: ”Jeg har ikke et ønske om at være en driftsminister. Jeg har et ønske om at være politiker”.

De grundlæggende regler om Skats beføjelser findes i skattekontrolloven, som stammer fra tiden lige efter krigen. Siden har myndighederne løbende fået nye kontrolmuligheder, uden at der er foretaget en samlet vurdering af, hvilken balance der bør være mellem hensynet til skattekontrollen og hensynet til borgeren. Med den teknologiske udvikling på både it- og teleområdet har Skat fået adgang til oplysninger, som formodentlig ligger ud over lovgivers intention i1940’erne, da de basale regler blev til.

Bøllemetoder
Den nye minister vil derfor fokusere på danskernes rettigheder som skatteydere. Debatten om Skats adgang til private haver og indsamling af privatpersoners telefonoplysninger har været med til at sætte fokus på den manglende retssikkerhed. ”Det handler f.eks. om den private ejendomsret”, siger han og efterlyser ”mere ret og rimelighed” i systemet. ”Når en myndighed går tæt på folk – det kan være tæt på deres privatliv eller tæt på deres personlige ejendom – oplever folk det som meget indgribende”, udtaler han.

Og med de mange skatteministre inden for en kort periode betyder det for Karsten Lauritzen, at han har støtte både i regeringen og i oppositionen, når han kommer med de konkrete forslag til bedre retssikkerhed. Han kan også på andre områder nyde godt af forgængernes arbejde. Under Skats forholdsvis nye direktør, Jesper Rønnow Simonsen, er der sat gang i at ændre kulturen i Skat med fokus på service og på betydningen af kommunikation. Rønnow blev netop hentet til Skat for at der skulle ryddes op.

Men det eksisterende embedsmandsvælde i Skat skal dermed ændres fundamentalt. Så her skal det vise sig, om ministerens udsagn om at være politiker frem for at være driftsminister, kommer til at holde stik.
Jeg sender ham i hvert fald mine varmeste sommerønsker om held og lykke.
 
Skrevet af
Ib Kristensen
Ib Kristensen
Statsaut. revisor, MDB

Bestil Håndbog
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal