Solkysten
AAEstates
BoConcept Mijas
Læs Solkysten
Bolig-udland
SOLKYSTEN - November 2010
Virksomhedsobligationers relativt sikre afkast er et godt alternativ for investorer.
Virksomhedsobligationers relativt sikre afkast er et godt alternativ for investorer.
Investorernes gyldne middelvej
Virksomhedsobligationer er mere sikre end aktier, og mere profitable end obligationer
Finanskrisen har i den grad rettet fokus på virksomhedsobligationer. Den helt specielle aktivklasse har hidtil givet gode afkast til investorer. Samtidig har kreditmarkedet været interessant for de udstedende virksomheder, der har haft et alternativ til bankerne i forbindelse med kapitalfremskaffelse. Det er en del af forklaringen på, at danske virksomheder, som for eksempel A.P. Møller Mærsk og Vestas, har været aktive på et kreditmarked, der i forvejen omfatter danske virksomheder som DONG, ISS og TDC.
For investorer fremstår virksomhedsobligationer som et reelt alternativ til aktier, da de er mere sikre. Samtidig giver de et bedre afkast end danske statsobligationer. Som investor kan du jo vælge at placere din investering i obligationer med lav risiko som eksempelvis danske statsobligationer til 2013 og 2015. På den måde vil du opnå en effektiv rente på henholdsvis 1,16 og 1,67 procent.

Hent mere i rente
Risikoen er generelt noget større ved virksomhedsobligationer end ved statsobligationer, men det er afkastet også. Endvidere bør investor holde sig for øje, at investeringshorisonten er relativ lang, oftest til udløb, da virksomhedsobligationer ofte handles med store spreads.
 I Sydbank rangerer vi vores anbefalinger på virksomhedsobligationer i forhold til risiko. Ved køb af Reynolds 9,5 % 2017 har den risikovillige investor eksempelvis mulighed for at opnå en effektiv rente på hele 10,06 procent. Såfremt en investor køber en aktie til kurs 100 i stedet, så svarer afkastet på Reynolds’ virksomhedsobligation til, at aktiekursen skal være 190 i 2017 eksklusive udbytte.

Afkastet ligger fast fra starten
Forskellen på at investere i virksomhedsobligationer og aktier er, at afkastet på obligationen ligger fast medmindre den udstedende virksomhed går konkurs. Aktieafkastet er til gengæld langt mere usikkert og afhænger af udviklingen i virksomheden, høj- og lavkonjunkturer og andre forhold, og derfor kan der ved aktier være tale om større eller mindre udsving.
Virksomhedsobligationers relativt sikre afkast er derfor et godt alternativ for investorer. I faldende aktiemarkeder vil det oftest være hensigtsmæssigt for investor at være eksponeret mod virksomheder i form af netop obligationer.
Når du investerer i virksomhedsobligationer, skal du først og fremmest vurdere, om obligationsudstederne er i stand til at forrente og afdrage deres gæld. Det er afgørende for, om du får din investering tilbage.

Interessant for mange investorer
Finanskrisen medførte store fald i kurserne på virksomhedsobligationer, da frygten for konkurser steg markant. De seneste par år har været karakteriseret ved store kursstigninger og høje renter. Rentedannelsen for virksomhedsobligationer er nu ved at nå et mere normalt niveau. Alligevel byder markedet på spændende alternativer og repræsenterer således muligheder for investorer med forskellige risikoprofiler.
Skrevet af
Michael Christensen
Michael Christensen
Senior Vice President, Private Banking, Sydbank (Schweiz)
Værd at vide om virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer:
  •     er obligationer udstedt af virksomheder
  •     er obligationer med høj risikoprofil
  •     opfattes risikomæssigt som en blanding af almindelige obligationer og aktier
  •     kan over længere tid levere et højere afkast end på danske obligationer
  •     er et godt supplement til en opsparing i obligationer og aktier
  •     giver typisk den højeste rente, når virksomheden har en lav rating
Navarrete
Advokat Thykier & Rahbek

Bestil Håndbog
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal