Solkysten
Bolig-udland
AAEstates
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
SOLKYSTEN - September 2012
Flyt til Spanien: Svar på quizen
Her finder du svarerne til quizen.
1) Svaret er A. Momsen på nybyggerier var tidligere 8 %, men indtil årets slutning er den sat ned til 4 % for at hjælpe promotorerne af med puklen af usolgte boliger, som er en tung byrde for spansk økonomi. Fra årsskiftet sættes momsen op til 10 % som følge af den generelle momsstigning, der netop er vedtaget.
Til momsen skal der altid lægges en anden afgift på 1,5 %, så for øjeblikket betaler boligkøberen altså 5,5 % af nybyggeriets pris til staten. I 2013 stiger det til 11,5 %.
Omkostningerne ved en bolighandel er meget større i Spanien end i Danmark. Brugte boliger betaler ikke moms, men afhængig af prisen er de belagt med en afgift, der i Andalusiens tilfælde svinger mellem 8-10 %.
Når du skal købe bolig, så hav klart, hvad der interesserer dig. Bagefter er det nemlig dyrt at flytte!
Svar af cand. jur. Kurt Tofterup, Kurt Tofterup S.L. 2) Svaret er A. Men spørgsmålet er spidsfindigt formuleret. På udflytningstidspunktet havde svaret været B, for i den situation må du ikke råde over en helårsbolig i Danmark. Ejer du en sådan, skal den enten sælges eller udlejes uopsigeligt i mindst tre år, for at SKAT vil slippe grebet i dig. Når du en gang er etableret i Spanien, kan du derimod uden problemer købe en helårsbolig i Danmark, blot den ikke har bopælspligt. Herefter er der nogle regler om brugen af denne bolig, som du skal være meget opmærksom på. Du må højst opholde dig 90 dage ad gangen i Danmark, og højst 180 dage inden for en 12 måneders periode. Opholdet skal desuden være ferie, ikke arbejdsferie - eller i hvert fald må du kun arbejde i yderst begrænset omfang, hvis du ikke vil risikere at blive skattepligtig til Danmark igen.
Reglerne er lidt mere smidige, hvis talen er om et dansk sommerhus uden ret til helårsbenyttelse, men - altsammen er faktisk yderst spidsfindigt, og man skal passe på.
Svar af statsautoriseret revisor MDB Ib Kristensen.
3) Svaret er B. Alle danske gæster i Spanien er dækket med EU’s blå sygesikringskort, men fastboende danskere får kun offentlig sygesikring, hvis de er medlemmer af sygekassen (”Seguridad Social”). Det bliver man som selvstændig og som arbejdstager, og medlemsskabet dækker også familiens øvrige medlemmer. Hvad fastboende pensionister og efterlønnere angår, så betaler den danske stat deres bidrag til sygekassen. Gruppen, som ikke kommer med, er fastboende selvpensionister/rentierer, der endnu ikke modtager en social pension, og som heller ikke er gift eller samlevende med en sygesikret.
Svar af Lena Grøn, Cyclo Abogados & Asesores (support til udlændinge).


4) Svaret er A. For danskeren med bopæl i Spanien havde det derimod været B (21-27 %), men med nogle vigtige undtagelser. Sælger man den primære bolig for at investere i en anden primær bolig til mindst samme pris, betales der ikke kapitalvindingsskat. Desuden kan fastboende over 65 sælge deres primære bolig uden kapitalvindingsskat, såfremt de har ejet den i mindst tre år og været skatteresidenter i samme periode.
Svar af økonom Martin Davidsen.5) Svaret er B. Skal man arbejde i Spanien, er det takket være EU-samarbejdet ret nemt at få mange danske titler som f.eks. arkitekt, tandlæge, sygeplejerske, læge og advokat homologeret i det spanske undervisningsministerium. Der er dog stadig andre uddannelser (især håndværksuddannelser), hvor man skal igennem nogle kurser og aflægge eksamen i Spanien.
Svar af civiløkonom Heidi S. Andersen, Cyclo Abogados & Asesores.6) Svaret er A. Praktisk talt alle spanske børn starter i børnehaveklasse som tre-årige, selv om den obligatoriske undervisning kun omfatter ti år mellem 6 og 16.
Svar af journalist Per-Ole Dønstrup, magasinet Solkysten.7) Svaret er C. Selv om man har bopæl i Danmark, og det globale skifte finder sted her, er det praktisk at der oprettes et spansk testamente for aktiver i Spanien. Det smidiggør processen ved det spanske skifte, og omkostningerne ved testamentets oprettelse er som regel lavere end dem, som oversættelse og legalisering af det danske testamente senere vil medføre for arvingerne.
Har du sat kryds ved B, har du dog lov til at beregne et halvt eller et kvart point for svaret. To testamenter skaber naturligvis forvirring, hvis der er modstridende bestemmelser i dem, så det skal man være omhyggelig med at undgå!
Svar af advokat Mona Davidsen.8) Svaret er B: Folk med rådighed over en spansk bolig. Denne bolig kan være ejet eller lejet, og personen skal desuden have et NIE-nummer.
En bil på spanske plader koster rundt regnet 40-50 % af prisen i Danmark. Hvis du ikke har fast bopæl i Spanien, er der dog en vigtig begrænsning på den brug, du må gøre af bilen: Du må ikke køre i den i Danmark.
Svar af Mads Brygmann, rådgivningsfirmaet Gestimar.9) Svaret er A. Pekingesere, boksere, bulldog og andre fladnæsede hunde lider mest i varmen. Det er en af de ting, man bør vide, når man flytter til Spanien med husdyret. Man bør også kende noget til alvorlige sygdomme som leishmaniose, der er ukendt derhjemme.
Svar af dyrlæge Gunila Pedersen, NaturVets.10) Svaret er B, hvis danskeren har fast bopæl i Spanien. Har man bopæl i Danmark, er det også muligt at starte en klagesag gennem Forbruger Europa i Danmark, og både B og C er derfor korrekte svar i denne situation. For danskere er det ofte nemmere at benytte Forbruger Europa derhjemme, men der skal være et grænseoverskridende element (f.eks. bopæl i Danmark, problem i Spanien) for at de vil gå ind i sagen.
Svar af journalist Per-Ole Dønstrup, magasinet Solkysten.

Ovenstående er naturligvis kun en smule af de ting, som du bør vide om at bo i Spanien. I håndbogen "Bo på Solkysten", hvis fjerde udgave kom på gaden for tre måneder siden, finder du svar på mange andre spørgsmål. Det er håndbogens skribenter, som har besvaret quizens spørgsmål.
"Bo på Solkysten" koster 8 €.

Du kan bestille håndbogen on-line her og få den sendt med posten, og så er prisen 12 € i Spanien, og 16 € i Danmark.


Bestil Håndbog
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal