Solkysten
BoConcept Mijas
Bolig-udland
Læs Solkysten
AAEstates
SOLKYSTEN - September 2012
Ny lov om bortvisning af lejere
Bortvisningen af lejere blev gjort nemmere for nylig med vedtagelsen af Loven om Foranstaltninger til Forenkling af Bortvisningsprocedurer (Ley de medidas de Agilización Procesal).
Advokat Thomas Gant
De Cotta McKenna y Santafe
thomasgant@decottalaw.net


Den procedure, husejeren skal igennem for at kræve kompensation for tabte lejeindtægter og sætte lejere ud, er blevet hurtigere og lettere.

Loven, der er udarbejdet af den tidligere Justitsminister Francisco Caamano, forkorter desuden domstolenes behandlings- og svartid ved at fjerne nogle unødvendige procedurer indenfor selve bortvisningsprocessen. Blandt andet er Retsplejeloven vedrörende Civile Sager (LEC) ændret, således at når en juridisk anmodning for manglende betaling er blevet indgivet, giver retten lejeren ti dage til enten at betale det skyldige beløb, forlade boligen eller gøre formel indsigelse mod anmodningen.
Hvis den sagsøgte, efter denne periode, ikke har opfyldt en af de tre førnævnte betingelser, vil retten afslutte processen ved at udstede en udsættelsesdato (dato for bortvisningen af ejendommen). Før i tiden ville denne proces have taget mange måneder, hvis ikke år.

Med den nuværende ændring i lovgivningen, er processen accelereret til 10 dage. Ændringen af loven er en opfølgning af den såkaldte "Lov om Ekspresudsættelse" som trådte i kraft i slutningen af 2009. Før den tid skulle man vente i to måneder fra den dag lejeren ikke havde betalt huslejen, før man kunne indgive en stævning og kræve betaling samt bortvisning af lejeren. I dag kan man indgive stævningen allerede dagen efter den manglende huslejebetaling.
Det generelle synspunkt blandt eksperter indenfor området samt involverede parter med et godt kendskab til disse sager er imidlertid, at ændringen er utilstrækkelig, hvis den ikke ledsages af ansættelse af mere personale ved domstolene, hvilket synes at være ganske urealistisk i disse tider hvor den økonomiske krise og dens nedskæringer i høj grad rammer de offentlige myndigheder.

Den praktiske anvendelse af den nye lov viser nogle måneder efter dens ikrafttræden, at loven om Foranstaltninger til Forenkling af Bortvisningsprocedurer umiddelbart er utilstrækkelig på grund af den langsomme behandling af sagerne ved de spanske domstole.

Vi må altså konstatere, at udlejeren stadigvæk må vente flere måneder på at få en misligholdende lejer sat ud, fordi det skal vedtages af en retslig kommission. Konklusionen er derfor at flere menneskelige ressourcer er nødvendige, hvis udlejere ikke også fremover skal vente flere måneder på en domsafsigelse, der giver ham råderetten over ejendomen tilbage.
Bestil Håndbog

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal