Solkysten
Læs Solkysten
AAEstates
Bolig-udland
BoConcept Mijas
SOLKYSTEN - Juni 2013
Skat uddeler "dummebøder"
Nu kan der vist ikke siges meget stærkere, end det, skatterådsformand Hanne Søgaard Hansen for nylig citeres for i JyllandsPosten (JP).
Hun betegner Skats opførsel med udtrykket "at de uddeler dummebøder"!
Formanden for Skatterådet er ikke hvem som helst. Skatterådet er Danmarks højeste administrative ligningsmyndighed. Det består af 19 medlemmer, hvoraf seks er valgt af Folketinget, mens 13 (herunder formanden) udnævnes af skatteministeren. Det er bl.a. Skatterådet, man henvender sig til for at få et bindende svar på et eller andet skattemæssigt spørgsmål. Afgørelsen kan påklages til Landsskatteretten, der i denne sammenhæng er Skats interne skattedom-stol, men dog også en ligningsmyndighed, der selvstændigt kan tage et spørgsmål op i tilknytning til en verserende skattesag.
Skatterådsformanden kritiserer i et interview i JP Skat for bl.a. at gå løs på virksomheder i sager, hvor grundlaget er tvivlsomt, for at sende skræmmebreve til borgerne og for at uddele bøder til revisorer for fodfejl.
"Det har udartet sig lidt til at blive dummebøder, og det, synes jeg, er ikke et retssamfund værdigt," siger Hanne Søgaard Hansen.

Ifølge skattekontrolloven kan skatteborgere straffes for at give forkerte eller vildledende oplysninger til Skat, hvis vildledningen sker bevidst eller groft uagtsomt, hvilket vil sige, at borgeren burde have vidst, at oplysningerne var forkerte. I de tilfælde, hvor fejlen kan tilskrives revisor, er det revisoren, der får bøden. Hendes synspunkt om "dummebøderne" bakkes op af formanden for Danske Revisorers skatteudvalg, John Bygholm, der oplyser, at bøderne typisk lyder på mellem 5.000 kr. og helt op til 100.000 kr.

"Jeg kan godt forstå, at grove fejl skal straffes, men det er helt hen i vejret, at det skal være strafbart, at man har talt forkert sammen eller sat et kryds et forkert sted på selvangivelsen," siger John Bygholm.
Revisionsbranchen betragter bøderne som ulovlige, fordi fejlene som regel hverken er bevidste eller groft uagtsomme, men alligevel betalte revisionsfirmaerne dem tidligere, fordi de følge John Bygholm ville undgå diskussioner med Skat. Siden 2010 har de efter eget udsagn oplevet flere eksempler på ulovlige bøder, og en række af de større revisionshuse forbereder sig nu på et juridisk opgør med Skat om bøderne.

Hanne Søgaard Hansen opfordrer Skats ledelse til at tage fat i problemerne med retssikkerheden på skatteområdet, og Skats nye direktør Jesper Rønnow Simonsen er lydhør.
"Jeg går faktisk ret meget op i, at vi har en saglig og faglig sagsbehandling. Det må der ikke være tvivl om, så hvis Hanne Søgaard Hansen mener, at der er problemer, vil jeg meget gerne drøfte det med hende, og er der et problem, må vi rette op på det," siger han.

Jeg har tidligere været inde på sagerne om dels Helle Thorning-Schmidt/Stephen Kinnock sagen dels sagen om fotomodellen Camilla Vest. Sidstnævnte blev frikendt af Landsretten i sin straffesag - og efterfølgende også for at være skattepligtig til Danmark; dette skete, da statsministeren offentliggjorde præmisserne i sin og ægtefællens sag, for da lignede de to sager så meget hinanden, at man var nødt til at godkende Camilla Vest og hendes ægtefælle.
Der er som bekendt nedsat en skattekommission til undersøgelse af, om der har været politisk indblanding i statsministerens skattesag, bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) lagde pres på departementschefen i skatteministeriet.

Det ser nu ud til, at denne sag vil løbe ud i sandet, som langt de fleste sager af den karakter, der ellers kunne ende med en rigsretssag mod den tidligere minister.
Jeg ved, at jeg er ikke enig med mange af mine kolleger som skatterådgiver, men jeg mener faktisk, at der burde være en særlig, uvildig ombudsmand på skatteområdet.
Skrevet af
Ib Kristensen
Ib Kristensen
Statsaut. revisor, MDB
Bestil Håndbog

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal