Solkysten
Bolig-udland
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
AAEstates
SOLKYSTEN - November 2010
En spadseretur gennem Andalusien
Carmona er kun en lille by, men den rummer hele historien
Vejen går over en stor slette. Blikket rækker langt på efterårets visne marker, men det støder ikke på liv og dårligt nok på en bygning, før Carmona kommer til syne for at rette op på alle forsømmelserne.
På en højderyg i det kedelige landskab ligger en af Andalusiens mest spændende byer, og en af de ældste. Siden oldtiden har egnen tjent formuer på kornavlen, og rigdommen dyngedes sammen på højen som var nem at forsvare i ufredstider.
Engang havde dette Carmona lige så mange indbyggere som Sevilla 30 km borte, men det er længe siden at byen udtømte sine muligheder, og lidt efter lidt forvandledes de brolagte gader til et levende museum over historien. En historie der går lige så langt tilbage i tiden som de skrevne kilder om Andalusien.

Fønikisk påvirkning
På fønikisk betyder car by, og arkæologerne mener at en gruppe fønikiske nybyggere slog sig ned på stedet som landmænd i det 8. århundrede før vor tidsregning.
Fønikerne var netop kommet til Andalusien med alfabetet, jernet og drejeskiven til perfekt formede lervarer. Vigtige nyheder som gav beboerne et forspring for resten af Den iberiske Halvø. I denne region opstod det sagnomspundne rige som grækere kaldte Tartessos. I biblen hedder det Tarsis. Det var her, den uheldige Jonas var på vej hen, da Gud pudsede hvalfisken på ham.
Nu er fønikerne bedst kendt som søfarere, og Carmona kan synes at ligge lovlig langt fra kysten, men glem ikke at den store flod Guadalquivir passerer gennem Sevilla. Man sejlede ind i hjertet af dette orientalsk påvirkede Tartessos. På Carmonas bymuseet beundrer du bl.a. en berømt lerkrukke med fire højtidelige griffer som spadserer rundt i ring. Krukken er fra Carmona, men det fantasifulde motiv stammer fra den anden ende af Middelhavet.

Den gamle hovedgade
I byens gader er sporene efter fønikernes slægtninge fra Kartago tilmed synlige i arkitekturen.
Det er meget sjældent at finde rester af kartagerne. Dels er der gået mere end to årtusinder og to århundreder, dels nåede kartagerne kun at opholde sig i Spanien i tre årtier, inden arvefjenden Rom fejede dem bort i løbet af den anden puniske krig.
I Carmona har de imidlertid efterladt en hel borg, eller i det mindste kernen til den nuværende Puerta de Sevilla, som byens senere herrer har udvidet og forstærket. Selv for usagkyndige er det nemt at se overgangen fra kartagernes store udkragede sten til romernes mindre kvadersten og arabernes billige ”middelalderbeton” tapial.
Puerta de Sevilla var byporten. Forsvarerne oppe på muren kunne bl.a. hælde kogende olie ned i hovedet på uønskede gæster, som blev fanget i den dybe mørke slugt under dem.
I dag passerer Carmonas hovedgade stadig gennem den samme slugt. I den anden ende af byen forsvinder hovedgaden ud gennem den lige så stærkt befæstede Puerta de Córdoba, som blev bygget af romerne.
Denne hovedgade er ældgammel, og den er i en vis forstand 1500 km lang. Den lå på Vía Augusta, den længste af de nye romerveje, som for første gang i historien bandt Den iberiske Halvø sammen til et territorium kaldet Hispania. 

Alle veje førte til Carmona
Vía Augusta gik fra Cádiz til Carmona, hvorfra den svingede østpå til Cartagena, fulgte kysten op til Pyrenæerne, passerede Asterix’ Gallien og kom ind i Italien over Alperne.
Den var også en af de første europæiske hovedveje.
Inden for Hispania var der fire vigtige romerveje. To af dem førte til Carmona, som også var den sidste by på Vía de la Plata fra Astorga i Nordspanien.
Carmona var et af Sydeuropas vigtigste vejkryds. Fæstningsværkerne om byen var så stærke, at de gjorde sig fortjent til særlig omtale i et af Cæsars værker om militærkunsten. Den første af Roms kejsere valgte i øvrigt sin livvagt blandt indbyggerne, som han anså for tapre og tro.
Dette romerske Carmona var perfekt integreret i et mægtigt imperium. Byens forum lå under Plaza de San Fernando, som stadig er Carmonas vigtigste torv og centrum for folkelivet.

Underjordiske palæer
Bygningerne er skiftet mange gange ud, selv om arkæologerne engang imellem finder rester som den pragtfulde mosaik, der nu kan beundres i en patio i rådhuset.
Du skal imidlertid ud af den gamle bydel, en km ud af den gamle Vía Augusta for at finde de bedst bevarede romerske bygninger. De ligger under jorden, og det har reddet dem. På den ene side af vejen er amfiteatret gravet ud af en skrænt, og på den anden side ligger begravelsespladsen med de underjordiske palæer.
Der skulle have stået mausoleer, men palæ er næsten et bedre udtryk for Servilias grav - en af dem, som du har lov til at stige ned i. Denne Servilia gav ikke frivilligt slip på livets bekvemmeligheder. Gravens centrum er en stor åben patio, omringet af en overdækket søjlegang. Skønt tiden har reduceret størsteparten til søjlestumper, skønt Servilia selv var en håndfuld støv i urnen i det lille gravkammer, sikrede den stolte patricier i det mindste at hans navn vil overleve i lang tid endnu. I begravelsespladsens museum ser du Servilias statue og andre fund som blev gjort i disse 800 grave under udgravningen.

Luksushotellet i ruinen
Da muslimerne invaderede landet, holdt Carmonas forsvarere stand i lang tid, og til sidst måtte byen erobres med list.
Murene havde bestået deres prøve, men for en sikkerheds skyld opførte muslimerne senere en tredje fæstning, den stærkeste af dem alle, på byens højeste punkt. Fæstningen kendes i dag som Alcázar del Rey don Pedro efter en kastiliansk konge, der tilbragte mange glade stunder på egnen sammen med sin elskerinde María de Padilla.
Spadsereturen rundt om dette imponerende bygningsværk er lang, men borgen er kun en malerisk ruin i det i øvrigt så velbevarede Carmona. Efter to jordskælv fik den lov til at forfalde. På den forladte eksercerplads inden for porten byggede den kendte Parador-kæde imidlertid Carmonas bedste hotel, hvis østerlandske luksus genkalder den korte gyldne periode, hvor de høje mure og tårne vogtede emiren i et lille selvstændigt rige ved navn Carmona.
Det var ikke andet end blændværk - opløsningsperioden inden islams nederlag. I 1247 rykkede Kastiliens Fernando III ind i byen. Moskeen blev bygget om til den nuværende Santa María kirke, der næsten er en lille gotisk katedral. Den islamiske fortid røbes som sædvanlig af patioen, hvor muslimerne havde tvættet sig, inden de trådte i templet.
Santa María rummer de første prøver på den ny religiøse kunst, hvis fornemste signatur i Carmona er den geniale men lidt dystre Zurbarán. (Nogle af malerens bedste værker findes forresten i nabobyen Marchena, hvis du skulle få appetit på mere...)

Barokbyen
Med Zurbarán er vi nået ind i barokken, Carmonas sidste storhedstid, hvor byen får sit nuværende udseende.
De romerske ordensmennesker havde som sædvanlig anlagt to korslagte hovedgader hen over fo­rum (Plaza de San Fernando), men den anden hovedgade var næsten forsvundet i den islamiske bys kaotiske gyder, hvor sognekirker, klostre og hospitaler nu blev naboer til det kristne aristokratis palæer og daglejernes jævne hvidkalkede boliger, der ikke adskilte sig så meget fra maurernes.
Dette var altid en by af aristokrater og daglejere. Guadalquivir-dalens brede marker er velegnede til store ekstensive brug, og som det går i den slags tilfælde, bliver de store med tiden for store, og de små for små. Der var ikke plads til en middelklasse, og det skulle blive et problem. Men foreløbig lå Carmona i centrum af verdens største imperium, hvor solen aldrig gik ned. Det nærliggende Sevilla havde monopol på handlen med kolonierne, og der var aldrig mangel på kunder til landets produkter. Du kan aflæse det på facaderne i en snes af disse palæer som har overlevet. Våbenskjoldet hugget ud i sten over den rigt dekorerede hovedindgang fortalte ligesom dørskiltet i det moderne villakvarter hvem beboerne var. I nogle tilfælde fører døren stadig til den gamle familie, mens andre palæer er blevet indrettet til stemningsfyldte hoteller.

Et hurtigt overblik
Nu er du igennem Carmona. Nu er du igennem Andalusien! Det fantastiske er at denne lille by (knap 30.000 indbyggere) har plads til det meste af historien inden for sine beskedne rammer.
Du mangler kun at besøge bymuseet. Det er indrettet i et barokpalæ, som tilhørte markis’en af Torres. Familielivets centrum var den indre søjlepatio under åben himmel, som andaluserne arvede efter romerne.
På turen gennem salenes rige samlinger ser du hvad de i øvrigt arvede efter alle de fremmede indflydelser, som flød sammen med det indfødte element på dette sted.
Carmona er ideelt for den videbegærlige turist, som ønsker et hurtigt overblik. Derudover er det simpelthen en smuk og hyggelig by, hvor du nemt kan få et par dage til at gå med at komme rundt i alle krogene. Det er også et glimrende udgangspunkt for ekskursioner til Andalusiens hovedstad Sevilla en halv time borte.  

pod.
Du kommer ind i byen gennem den gamle byport Puerta de Sevilla. 
Bemærk på muren til venstre hvordan romerne har bygget videre oven på 
kartagernes store udkragede sten. Portåbningens hesteskobue er tydeligt nok et bidrag fra islamisk periode.
Du kommer ind i byen gennem den gamle byport Puerta de Sevilla. Bemærk på muren til venstre hvordan romerne har bygget videre oven på kartagernes store udkragede sten. Portåbningens hesteskobue er tydeligt nok et bidrag fra islamisk periode.
Et af byens mange charmerende hjørner.
Et af byens mange charmerende hjørner.
Ankomst
Tag motorvejen til Sevilla. Efter Arahal vælger du afkørsel 27 til Carmona. Afstand fra Málaga: 180 km.

Turistkontor
Turistkontoret ligger i nederste etage af den gamle borg og byport ”Puerta de Sevilla”.
Tlf: 954 19 09 55
turismo@carmona.org

På nettet
Carmona:
www.turismo.carmona.org
Sevilla provins:
www.turismosevilla.org

Bymuseet i markisens gamle palæ har fornemme samlinger fra alle Carmonas perioder - og det er som at sige alle Andalusiens perioder.
Bymuseet i markisens gamle palæ har fornemme samlinger fra alle Carmonas perioder - og det er som at sige alle Andalusiens perioder.
Advokat Thykier & Rahbek
Bestil Håndbog

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal