top of page

DEN NYE LOVGIVNING OM LEGALISERING AF BOLIGER

MARISA MORENO - Advokat (info@justlaw.es) - www.justlaw.es / www.danskadvokat.es

Konsul for Danmark i Andalusien og ExtremaduraUd fra de data, vi har fået ved at analysere de rapporter udført af Junta de Andalucía fra 2009 til 2019 omkring de ​​beboelsesområder hvor der ikke foreligger byggetilladelse i Andalusien. Her kan det konkluderes, at fra i alt de ca. 500.000 eksisterende bygninger i områder som ikke har byggetilladelse, er ca. 300.000 bygninger uregelmæssige, hvoraf kun 26% af disse boliger er blevet inddrevet i AFO (dette er en særlig lovlig ordning, der søger for at regulere situationen for de bygninger, der ikke har licens fra Kommunen og derfor ikke er lovlige, men på grund af årene er lovovertrædelsen bortfaldet) og har derfor været i stand til at få adgang til de basale forsyninger under minimumsbetingelser for sikkerhed og sundhed.


Sundhedsproblemstillinger som den stigende forurening af grundvandet, sikkerhed eller ulovlige energitilslutninger er blandt andet det, der kendetegner ​​disse bygninger i ikke-byggetilladte områder, hvor den enorme agglomeration og byggevækst synes ikke at have nogen grænse.


Denne situation har tvunget til at genoverveje den fulgte strategi og vedtage presserende foranstaltninger, der minimerer den territoriale, miljømæssige og landskabsmæssige virkning forårsaget af de uregelmæssige bygninger, løse de dårlige sundheds- og sikkerhedsforhold, som hundreder af tusinder af andalusiske familier lider under, og regulere i en enkelt tekst de lovbestemmelser vedrørende de uregelmæssige bygninger som ophæver de tidligere regler (to love, et dekret og en ordre) og således forsøge at begrænse spredningen af ​​de uregelmæssige bygninger i Andalusien, mens der udarbejdes en ny lov, der regulerer og ordner den bymæssige aktivitet i Andalusien på en samlet og komplet måde.


Den nye lov, som trådte i kraft den 26. september 2019, fastlægger de passende foranstaltninger for at de uregelmæssige bygninger, der opfylder kravene, kan legaliseres. Dette fastlægger processen for erklæring om situationen for denne AFO lov, hvori ovennævnte uregelmæssige bygninger kan findes, og det regime, som de skal forelægges, etableres i, før og efter erklæringen.


I disse bygninger, er adgangen til de basale forsyninger (vand, el, osv.) ikke tilladt, og der må heller ikke udføres nogen form for arbejde mens den administrative erklæring om ejendommens situationen i AFO ikke er bestemt. Når situationen om AFO er anerkendt, kan ejerne af disse bygninger få adgang til sanitet, vandforsyning og elektricitet. Derudover accepteres der den slags vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for at bevare de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der garanterer dets brug og anvendelighed.


Som en nyhed, introducerer kommunerne nu muligheden for at formulere særlige planer for miljømæssig og territoriel tilpasning af de uregelmæssige bygningsgrupper. Dette indebærer at der ikke er en forsinkelse af løsningen til ​​disse boliger eller uregelmæssige boligområder, indtil godkendelsen af den usikre, fremtidige, Generelle Plan (PGOU) og dens efterfølgende udvikling.


Den Specielle Plan, med initiativ og kommunal kompetence, vil vedtage de mest praktiske løsninger, der er skræddersyet til de reelle problemer inden for hvert af disse områder. Godkendelsen af ​​den Specielle Plan ændrer ikke klassificeringen af ​​grunden, men tillader adgangen til de basale forsyninger samt udførelsen af ​​bevarings- og renoveringsarbejder i disse bygninger. Tilsvarende, hvis dette er fastlagt i den Specielle Plan, tillades muligheden for at bygge små hjælpeelementer, der ikke påvirker landskabet og miljøet.


Reglementet for tilføjelsen af uregelmæssige bygninger i byplanlægningen er også reguleret, hvilket forenkler de nuværende regler og styrker den kommunale myndighed.


Ejerne af de bygninger som ligger i de områder der hører under den Generelle Plan, gennem deres klassificering som, ikke-konsolideret område eller område med bygningstilladelse, har pligt til at påtage sig de tilsvarende bymæssige belastninger. Når urbaniseringen er blevet udført i overensstemmelse med de planlægningsbestemmelserne der er sat og borgeren har helt eller delvist modtaget det tilsvarende arbejde, kan de eksisterende bygninger legaliseres, hvilket muliggør bevaringen, reformer og, i givet fald, udvidelser.


For de grupper, der ikke kan integreres i den generelle planlægning, fordi de ikke er forenelige med den vedtagne territoriale model, kan de tilsvarende Specielle Planer for miljø- og territoriel tilpasning bruges.


Derudover reguleres behovet for en kommunal tilladelse til, at få adgang til tingregistret for enhver adskillelse af områder hvor der ikke er byggetilladelse, for hurtigt at styrke kontrollen med opdelingsprocesserne.


Annoncering på nettet af arbejdsopgaver med ulovlige bygninger, udføring af forbindelser til de basale forsyninger uden tilladelse og udstedelse af tekniske certifikater med falske oplysninger, er også udtrykkeligt etableret som en overtrædelse af loven.

112 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Solkysten-logo.gif
bottom of page