top of page

Fuldmagt og Covid 19

Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau

info@gron-andersen.es eller telefon 951910649 eller mobil 647911302I Spanien skal stort set alle dokumenter af en vis relevans underskrives foran notar. Notarens funktion er at sikre personen der underskriver er den samme som fremgår af dokumenterne. Ligeledes kontrollerer notaren at informationerne der underskrives er i henhold til gældende lovgivning samt at fuldmagtsgiveren er klar over hvad underskrives.


Dokumenter der underskrives hos notar er bl.a. hushandler, stiftelse af aktie- og anpartsselskaber, ophør af fælleseje fast ejendom, testamenter og arveprocedurer, lån af en vis størrelse, m.m.. Mange af disse transaktioner kan man i Danmark underskrive digitalt uden personligt fremmøde. Denne metode vinder også frem i Spanien, men i øjeblikket kun med underskrift af mindre dagligdags transaktioner.


Personer der er fast bosiddende i Spanien kan normalt få organiseret fremmøde hos notar, men de personer der ikke bor fast i Spanien vælger normalt at udstede en notarfuldmagt til deres repræsentant i Spanien. Med denne fuldmagt kan repræsentanten gennemføre de relevante transaktioner på vegne af personen uden at denne behøves være fysisk til stede (anskaffelse NIE, oprette bankkonto, registrering diverse myndigheder m.m.). Dette er langt nemmere end at skulle organisere flyrejse for at møde personligt op med risiko for at dato for notarmødet bliver ændret og dermed nødvendigt at ændre rejseplaner.


Specielt i forbindelse med Covid 19 pandemien er rejser landene imellem stort set umuligt og ejheller tilrådeligt. Det betyder at mange hushandler har måttet udsættes da enten køber eller sælger ikke har mulighed for at komme til Spanien og underskrive foran notar. Hvis der allerede var givet fuldmagt til repræsentant i Spanien kan denne foretage det relevante med fuldmagten uden køber eller sælgers tilstedeværelse og handlen kan gennemføres. Faktisk er det således der helst skal underskrives da notarialkontorene, grundet smittefare, foretrækker mindst muligt antal personer til stede ved underskrift.


Hvis der er tale om fuldmagt som skal benyttes til domstolene i forbindelse med retssager skal der oprettes en speciel fuldmagt til dette hvoraf de implicerede advokater og rettergangsfuldmægtige fremgår.


Underskrives fuldmagten i Spanien foretages dette foran notar hvor fuldmagtsgiver medbringer pas samt NIE eller Residencia hvis man har. Prisen for fuldmagten kan variere mellem 60 – 150 € afhængig af længde samt hvorvidt der er behov for dobbeltsproget fuldmagt (spansk & engelsk). Flere personer kan underskrive i samme fuldmagt for at spare omkostninger.


Er der ikke tidligere givet fuldmagt i Spanien og er det ikke muligt at rejse, så kan man give fuldmagt via dommerkontorene i Danmark


Repræsentanten der skal benytte fuldmagten, udarbejder teksten i fuldmagten og indkluderer de klausuler der er nødvendige for at kunne gennemføre den procedure fuldmagten skal benyttes til. Hvis ikke det er repræsentanten selv der udarbejder teksten til fuldmagten er det vigtigt denne gennemgår klausulerne og tjekker de er korrekt beskrevet i fuldmagten. Skal fuldmagten benyttes til optagelse af lån kan man ligeledes forinden underskrift med fordel få bankens / kreditenhedens juridiske afdeling til at kontrollere at teksten er fyldestgørende for at kunne benyttes til optagelse af lån på vegne af fuldmagtsgiveren.


Når fuldmagtens ordlyd er kontrolleret kan man kontakte det dommerkontor der passer bedst (hjem/arbejde) og bestille tid til at underskrive fuldmagten. Man kan finde nærmeste dommerkontor via følgende link : http://www.domstol.dk/saadangoerdu/notar/Pages/default.aspx.


Fuldmagtsgiver skal møde personligt op og medbringe fuldmagten samt pas hos underskrift hos notar. Prisen er normalt 300 Kroner som kan afregnes direkte på dommerkontoret via betalingskort eller mobil.


Efter underskrift på dommerkontoret skal fuldmagten til Udenrigsministeriets afdeling for legalisering og have Apostille-stempel så den kan benyttes i Spanien. Her behøves fuldmagtsgiver ikke møde personligt op men kan enten sende den underskrevne fuldmagt eller få anden person til at køre til Udenrigsministeriet for Apostille-stempel. Apostille koster 200 Kroner.


Info omkring procedure for Apostille kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/


Når den underskrevne fuldmagt har Apostille stempel skal den sendes til repræsentanten via kurér. Når repræsentanten modtager den originale fuldmagt med Apostille kan notarmødet foretages og repræsentant underskrive på vegne af fuldmagtsgiver.


Ønsker I yderligere information er I velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@gron-andersen.es eller telefon 951910649 eller mobil 647911302.

434 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Solkysten-logo.gif
bottom of page