top of page

Husk at registrere ejerskifte ved skilsmisse

Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau

info@gron-andersen.es eller telefon 951 910 649 eller mobil 647 911 302Spanien er et attraktivt ferieland og mange vælger at købe en feriebolig i Spanien. Hvis et ægtepar sammen køber ferieboligen vil denne automatisk indskrives i spansk ejendomsregister som værende fælleseje. Mange tror fejlagtigt, at selvom kun den ene ægtefælle underskriver købsdokumentet, så er boligen alene denne ægtefælles ejendom. Det er dog ikke tilfældet da det afgørende er, hvorvidt den person der underskriver købet er gift eller ej det øjeblik købet underskrives. Hvis personen der underskriver købsdokumentet er gift vil ejerskabet af boligen i Spanien anses som en del af ægteskabets ejendom/aktiv medmindre andet bevises da købet anses foretaget med fælles midler. Skal boligen erhverves alene af den ene ægtefælle skal dette afklares allerede i købsskødet enten via ægtepagt om særeje eller det på anden måde bevises at midlerne som ejendommen erhverves for, stammer fra midler alene tilhørende denne ægtefælle.


Ofte køber man boligen med henblik på at benytte denne i mange år til ferieophold i Spanien mens man forbliver bosiddende i sit bopælsland. I visse tilfælde beslutter ægteparret at blive skilt og der skal foretages bodeling af de midler ægtefællerne sammen ejer. Det er for begge parter en uvant situation hvor der skal tages mange beslutninger. I den bodeling der foretages i bopælslandet glemmer folk ofte at inkludere ferieboligen i Spanien. Mange tror fejlagtigt at denne bolig ikke skal inkluderes i bodelingen der udarbejdes i bopælslandet da boligen er beliggende i Spanien. Det er dog vigtigt at man husker at inkludere ferieboligen i Spanien også.


Ved bodeling skal ligeledes overvejes hvad skal ske med ferieboligen i Spanien. Ønsker man at sælge denne? Skal den ene af parterne overtage boligen ? Uanset hvilken beslutning der tages er det vigtigt man tager højde for de procedurer der skal gennemføres hos myndighederne i Spanien. Hvis det besluttes at sælge boligen er proceduren samme som et “almindeligt” salg hvor diverse dokumenter skal fremskaffes (Energi attest, Certifikat Ejerforening, m.m.) og der skal tages højde for de omkostninger der er forbundet med salget (Plusvalia skat, eventuelle omkostninger til annullering af lån, ejendomsmæglersalær og kapitalgevinst skat ifald der er fortjeneste).


Hvis den ene part ønsker at overtage ejendommen alene er det specielt vigtigt at ferieboligen inkluderes i den bodeling der foretages i bopælslandet. Når bodelingen er registreret i bopælslandet skal ejerskiftet nemlig registreres hos de spanske myndigheder også. Der er ikke automatisk komunikation om skift i ejerforholdet til de spanske myndigheder, men man skal selv sørge for at få ændringen registreret hos spansk ejendomsregister. At den spanske ejendom nævnes tydeligt og indgår i bodeling kan i visse situationer give reduktion i omkostningerne til registrering af ejerskiftet i Spanien da der ved skilsmisse er undtagelser i skattebetaling i Spanien. Med oversættelse af bodeling overdrages ejendommen i Spanien via notar og det nye ejerforhold indskrives i spansk ejendomsregister.


Denne procedure har omkostninger og kan føles besværligt grundet sprogproblemer samt manglende kendskab til proceduren. Men det er yderst vigtigt at denne registrering af ejerforholdet bliver gennemført da det efterfølgende kan give problemer. Er denne procedure ikke foretaget kan det bl.a. give problemer hvis ene-ejeren af boligen, år efter skilsmissen, beslutter at sælge boligen. Hvis ikke den tidligere ægtefælle er skrevet ud af ejerforholdet er det ikke muligt at sælge boligen uden dennes samtykke. I visse situationer er forholdet mellem de tidligere ægtefæller fint og situationen kan løses. Men i andre tilfælde er det ikke behageligt at skulle bede den tidligere ægtefælle om denne tjeneste og ifald den tidligere ægtefælle er gået bort er det slet ikke muligt. I værste fald vil det være nødvendigt at gå rettens vej for at få ejerforholdet afklaret med dertilhørende omkostninger og tidshorisont.


Derfor er det vigtigt at få afklaret situationen omkring ejerforholdet af ferieboligen i Spanien og få gennemført de relevante procedurer hos de spanske myndigheder.

133 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Solkysten-logo.gif
bottom of page