top of page

Metamorfose – fra kaos til ny orden

Kaos, som vi oplever det i denne tid, er ikke tilfældig, det er en del af metamorfosen, forvandlingen til en ny orden


PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, VITAFAKTA HEALTH CLINICDer er oprydning på alle planer i denne tid, og al den uro og kaos, som hvirvler om ørerne på os, kan synes tilfældig. Vælger vi at opfatte den nuværende situation som et led i en større metamorfose, forvandling, så er kaos nødvendigt, og et naturligt trin på vejen til noget helt andet og bedre.


I dette nødvendige kaos er der brug for kaospiloter, eller snarere compassion-piloter. Begrebet compassion har mange facetter og oversættes måske bedst: Medfølelse. I nærværende nyhedsbrev kigger vi nærmere på metamorfosen, forvandlingen sammen med Bruce Lipton, Jytte Abildstøm og Anita Moorjani, tre af mine yndlingsinspiratorer.


I september 2019 var jeg til Dr. Bruce Lipton’s foredrag ”The Turning Point”. Bruce er cellebiolog og forfatter til bogen ”Intelligente celler”, som er et banebrydende værk om epigenetik, som er videnskaben om, hvordan følelser og tanker styrer vort liv. Tidligere var det konsensus, at vort arvemateriale (gener og dna) styrede biologien. Bruce’s forskning viser, at dna’et i stedet styres af signaler uden for cellen, det vil sige det indre miljø, som vi selv skaber blandt andet gennem de energimæssige budskaber, som fx vore indre værdier, overbevisninger, tanker og følelser sættes i gang. Bruce har således afdækket forbindelsesleddet mellem krop og ånd, mellem stof og bevidsthed og åbnet dørene til en ny livsopfattelse, som kan aktivere mirakuløse og selvhelbredende kræfter.


Foredraget ”The Turning Point” handlede om skift i menneskets bevidsthed og i særlig grad om, hvor vi står lige nu. Bruce redegjorde på sin vanlige humoristiske facon om vore civilisationer og gudsbegrebet igennem tiderne. I tidernes morgen var paradigmet, at alle levende væsener og klipper, sten og fauna havde en ånd, som man kommunikerede med. Således som naturfolk har levet i årtusinder.


Dernæst kom en epoke med samling af guderne: En for alle dyr, en anden gud for blomster og træer etc., altså en slags opdeling i brancher.


Så kom en epoke med én Gud, (som ikke engang var på denne jord, men sad oppe i himlen) som skabte og bestemte det hele. Vi hører glimtet i øjet her.


Dernæst fik ånden trange kår, og materialismen med forbrug, vækst og grådighed/profit indtog tilbedelsens trone. Vi befinder os i slutningen af den epoke. Bruce nævnte i september 2019, at der ville ske ændringer over de kommende årtier. Mindre end 6 måneder efter er verden sat på pause, og der runger et bydende wake up call til et kollektivt bevidsthedsskifte og en ny civilisation.


Dette bevidstheds skifte kan sammenlignes med forvandlingen, metamorfosen fra larve til sommerfugl. En larvekrop består af flere milliarder celler, og dens eneste opgave er at æde sig tyk og fed. Billedligt talt er der er fuld gang i alle fabrikkerne og økonomien blomster. Denne voldsomme appetit og vækst fører til, at larven fortærer bladene på planten, den lever på, hvorefter den forpupper sig. I puppen er larvecellernes produktion sat ud af arbejdslivet, og det ellers velorganiserede ”samfund” begynder at falde fra hinanden. De trygge rammer, normalen og ”plejer” er aflyst, hvilket i sig selv er provokerende. Der er kaos, der er vild uorden. Det ser tilfældigt ud, hvis man kigger på cellestrukturen i puppen, men det er ingenlunde tilfældet. Larven har opfyldt sin del af forvandlingen og følger næste uundgåelige trin: Døden. Det går ikke stille af sig (kaos). Larven og det, som ej kan bestå, går til grunde, fordi det er meningen. Af asken fødes det nye (kosmos).


Kaos er det kreative magiske felt, hvor ydre rammer nedbrydes, så der plads til alle nye muligheder. En iboende urkraft og gnist tændes og forvandlingen, begyndelsen til sommerfuglen finder sted. Sommerfuglen vokser og modnes, og først når den er klar, folder den vingerne ud og flyver ud i det nye liv. Presses sommerfuglen ud før tid, er vingerne ikke stærke nok til at bære selv den letteste sommerfugl, og den går til. Metamorfose er således afsluttet, når den ikke-bæredygtige larvecivilisation omdannes til en økologisk og skøn sommerfuglecivilisation, hvor vingerne bærer den yndefulde flyver. (Se mere her i Bruce’s video om Kaos og Transformation på FaceBook).


For mig giver det håb i en urolig og skrøbelig tid at mærke, at vi er midt i metamorfosen. Jeg har tillid til og vished om sommerfuglens komme.


Jytte Abildstrøm om Coronavirus, diktatur, vækkelse, materialisme og ånd!


Nu stiller vi om til vor alle sammen’s eventyr- og miljømuse 86 årige friske Jytte Abildstrøm, som for nyligt tonede frem med dette skønne og powerfulde wake up call i en video fra Prana - det bevidste bogasin:


”Kære jer, der ser dette her.

Det er første gang siden miljøåret (1987-1988) at jeg er blevet spurgt, om jeg vil sige det lidt dristigere omkring det, der sker omkring os lige nu.


Nu er det tilfældigvis den 9. april, vi sidder her, og det som jeg nu dristigt vil sige er: At hvis ikke vi tager dette wake up call, fordi 9. april var også et wake up call, for der var en mand, der troede, at ved hans ugerninger ville han redde verden.


Nu har vi fået dette her wake up call, og vi ved ikke rigtigt, hvor det kommer fra, men det kommer fra, at nu siger jeg noget, som jeg sjældent siger så voldsomt som jeg siger det nu. Den måde siden jeg er blevet født i 1934, at vi har taget materialismen og industrialiseringen uden at tænke på følgerne, uden at tænke på konsekvenserne, hvis ikke vi gør hinanden den glæde, at få ånden, og jeg mener ånden, den positive ånd, folk klandrer mig for at være religiøs og al den ting som gud har gjort, hvad er der i vejen med det, for hvis ikke vi mennesker værner noget mere om jord, luft ild og vand, og jeg synes der sku være rationeringsmærker på alt, ligesom der var under krigen, rationerings mærker både på energien, på maden og det hele, fordi det kan ikke nytte noget når sygdom er over, når virus er over, at vi så genoptager det liv, og vi fortsætter ud af sådan en linje.


Jeg sagde en gang til et rejsebureau, som nyt slogan: Bliv hjemme, sid stille og tænk jer om. Det er det jeg gamle menneske, for vi skal redde verden for kommende slægters skyld, fordi de går og er så nervøse, hvad vil der ske bagefter, og derfor vil jeg sige:


Forbrug, vækst og konkurrence, skal skiftes ud med ydmyghed, nøjsomhed og næstekærlighed. Vi må have de 18 dyder op at stå igen.


Og hvis ikke I kan klare jer, indfører jeg noget som måske er lidt dristigt, min søn og hans kone har lært mig at banke, og hvis ikke jeg bankede mig og talte med Lars (Lars Mygind, Jyttes søn) hver morgen, så var det ikke sikkert, at jeg fortsatte med at sidde her i mit lille økologiske landsbysamfund i Roskilde.


Så vi skal alle sammen tænke på, hvordan vi gør bagefter, og nu vil jeg sige, nu giver jeg en skideballe: Tag jer så sammen og tænk på kommende slægter.

Jeg slutter med et lille digt af Halfdan Rasmussen:


Den fregnede gartner fra Bagsværd, hvis arm er så stærk som et tagspærsteg op kareten med pigen og råbte: Nu standser vi krigen!


Så tømte de sække og poser og dryssede liljer og roser og frø af utallige arter imellem de stridende parter.


Og før militæret ku skyde med kugler og rædsomme lyde skød bellis violer og brombær i vejret i stedet for bomber.


Og en general der var væltet stak blå anemoner i bæltet og droppede bøsse og slagsværd… Og nu er han gartner i Bagsværd


Så vi skal alle sammen tage os sammen – også mig – for nu skal der dælme ske noget positivt i fremtiden. Pas godt på hinanden og fremtiden.

Kys fra Jytte”Tak til både Bruce og Jytte. Vi er alle i ét eller andet omfang nødt til at vise vore færdigheder som ‘compassion-piloter’ i denne tid. Her finder jeg også inspiration hos Anita Moorjani, som er forfatter til bogen ”At dø for at leve”, hvor hun beretter om sine indsigter i forbindelse med sin nærdødsoplevelse:


”Vor eneste opgave er at være os selv som den kraftfulde skabende livsenergi, vi er, og holde og opløfte vor egen energi.”


Der kræves ikke mere af os. At være os selv og lytte og mærke indre beskeder og kald. Vor tilstedeværelse, vort lys gør en forskel. Derudfra tager vi aktion. Det smitter og er frugtbar pottemuld for compassion-piloter, som navigerer i metamorfosen; ikke kun med kontrol og logiske tanker, men også evner at lade intuition og åndelig intelligens råde. Vi holder intentionen om en sund, harmonisk og kærlig verden. Hold hovedet koldt og i særdeleshed hold hjertet varmt og ikke mindst: Forvent det uventede.


Hold af, hold ud, hold sammen.

A ho’159 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Solkysten-logo.gif
bottom of page