top of page

REDUKTION AF ARBEJDSTAGERNE I TILFÆLDE AF KRISE

MARISA MORENO - Advokat (info@justlaw.es) - www.justlaw.es / www.danskadvokat.es

Konsul for Danmark i Andalusien og ExtremaduraVerden står over for en nødsituation, som man ikke har set længe, der har lammet landets daglige liv. De alvorlige indespærringsforanstaltninger, der er vedtaget i de fleste EU-lande, har allerede haft store økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser, som uden tvivl vil sætte alle landets iværksættere og virksomheder på prøve.


På det seneste har vi hørt meget om ERTE (midlertidig ansættelsesregulering) og ERE (ansættelsesregulering), men hvad betyder det egentlig?


Der er flere situationer, der kan føre til, at en virksomhed vælger en eller anden form for at reducere sine personaleomkostninger for at kunne modstå en økonomisk krise.


Selvom begge muligheder kan bruges som en måde til at give en økonomisk pause på tekniske, organisatoriske eller produktionssituationer, som virksomhederne kan lide under, adskiller disse to sig hovedsageligt i varigheden af ​​deres konsekvenser. I tilfælde af ERE er de endelige, og i tilfælde af ERTE er de kun midlertidige eller specifikke.


Den midlertidige ansættelses model (ERTE), er reguleret ved lovgivningen og består af en procedure til reduktion af timer eller midlertidig suspension af arbejdskontrakter uden tidsbegrænsning, som kun kan udføres i virksomheder, der har en midlertidig krise, konjunkturelt problem, eller på grund af force majeure, såsom den nødsituation vi befinder os i lige nu, på grund af sundhedskrisen forårsaget af coronavirusen.


Denne metode giver ikke nogen kompensation til fordel for arbejdstagerne, men giver ret til at kræve arbejdsløshedsunderstøttelse fra staten, forudsat at man opfylder de lovligt etablerede krav til dette, og arbejdsgiveren skal holde arbejdstageren registreret og fortsætte med at betale hundrede procent af arbejderens seguridad social (social bidrag) til staten.


ERE (arbejdsregulering) er også reguleret ved lovgivning, men denne er en administrativ proces, der behandles, når en virksomhed definitivt ophører med sin aktivitet eller har økonomiske problemer så vigtige, at de kun kan løses med at afskedige en del af personalet. Dette system indebærer kompensation for de afskedigede ansatte, der svarer til 20 dage for hvert år, de har arbejdet i virksomheden, samt retten til at kræve arbejdsløshedsunderstøttelse fra staten, forudsat at man opfylder de krav som er etableret af lovgivningen.


Det er vigtigt at skelne mellem en normal ERTE og en, der stammer fra force majeure.


Nu har vi forklaret forskellen mellem disse, så nu vil vi gå lidt ind på de sidste foranstaltninger som regeringen har annonceret. Da behandlingen af en normal ERTE-proces i de områder, der især er berørt af coronavirusen, er klart kompliceret i den nuværende nødsituation og den også ville være i strid med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, fordi det er nødvendigt at forhandle med arbejderne, og fordi tidsrammerne der snakkes om, måske kan blive store.


Derfor er det sandsynligt, at det ender med at muligheden for at afbryde arbejdskontrakter på grund af force majeure bliver accepteret, eller at der fastlægges ekstraordinære foranstaltninger.


Men hvad betyder force majeure inden for lovgivningen?

Lovgivningsmæssigt, kan man tale om force majeure, når der opstår en uundgåelig nødsituation situation, der gør at det er umuligt at fortsætte med en arbejdskontrakt i en virksomhed, samt ved en myndighedsafgørelse, der forhindrer fortsættelsen af ​​arbejdskontrakten.


11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Solkysten-logo.gif
bottom of page